Homepage / Garantie, aansprakelijkheid en klachtenregeling

Bij het bestellen van een Progress Bike zijn garantievoorwaarden van toepassing. In dit artikel staat onder andere aangegeven wat deze voorwaarden zullen inhouden en welke garantieperiode gehanteerd wordt.

Artikel 1: Garantie Progress Bike

Artikel 2: Periode en garantie-uitsluitingen

Artikel 3: Garantie-onderdelen

Artikel 4: Indienen van een claim

Artikel 5: Aansprakelijkheid

Artikel 6: Klachtenregeling

Artikel 7: Bedrijfsgegevens 


Artikel 1 Garantie Progress Bike & herroepingsrecht

1.1 Progress Bike kan garanderen dat de producten voldoen aan de kwaliteitsstandaarden. De fietsen van Progress Bike zijn vrij van constructie- en materiaalfouten, roestvorming of schade.

1.2 De garantie op de Progress Bike kan slechts worden ingeroepen door de afnemer (eerste eigenaar) van de betreffende Progress Bike.

1.3 De verstrekte garantie die door Progress Bike wordt gegeven op grond van de opgestelde voorwaarden geeft de afnemer het recht Progress Bike aan te spreken op grond van de wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. 

1.4 De afnemer heeft het recht om de bestelling te retourneren binnen 14 dagen zonder opgave van reden (herroepingsrecht). De afnemer dient het retourformulier in te vullen om het pakket te kunnen retourneren. Dit formulier is hier te vinden en dient gemaild te worden naar support@progressbike.nl. Hiermee wordt het pakket aangemeld voor retour. De afnemer heeft na het aanmelden 14 dagen de tijd om het pakket in de originele verpakking te retourneren naar vestigingsadres. Instructie voor retourneren worden verstuurd naar het opgegeven e-mailadres van de afnemer binnen 24 uur na het versturen van het retourformulier.

1.5 Bij het aanmelden van een retourzending worden eenmalige verzendkosten in rekening gebracht voor het vervoer van het bezorgadres (van de afnemer) naar ons vestigingsadres (hoofdweg 36, te Kudelstaart).

1.6 Na het ontvangen van de retourzending, zullen wij binnen 14 dagen na aankomst het volledige aankoopbedrag en verzendkosten overmaken (tenzij anders overeengekomen) met dezelfde betaalmethode waarmee betaald is bij het plaatsen van de bestelling.

Artikel 2 Periode en garantie-uitsluitingen

2.1 De Progress Bike voldoet aan de kwaliteit standaarden die worden opgelegd. Op de fiets van Progress Bike rust geen garantieperiode.

2.2 De consument heeft te allen tijde recht op een goed en deugdelijk product (artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek).

2.3 De Progress Bike is niet voorzien van fabrieksgarantie en de afnemer kan geen aanspraak maken op garantie bij schade wat is ontstaan bij het (intensief) gebruiken van het product.

2.4 Het product kan slechts worden geretourneerd als de fiets niet voldoet aan de eisen die worden beschreven in artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Dit kan slechts worden aangegeven binnen een periode van 30 dagen na het aanschaffen van de fiets.

2.5 Mocht het aangeschafte product (aantoonbaar) niet voldoen aan de gestelde eisen betreffende artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek, dan heeft de consument het recht om dit product te retourneren of te laten repareren. Dit moet te allen tijde in samenspraak met Progress Bike (aanbieder). De afnemer kan contact opnemen per e-mail (support@progressbike.nl).

2.6 Op onderdelen die door slijtage zijn aangetast kan geen garantie worden gegeven, tenzij er sprake is van constructie- en materiaalfouten. Dit geld ook voor lakdelen en/of roestvorming.

2.7 In de volgende gevallen zal de garantie komen te vervallen:

2.7.1 Onzorgvuldig gebruik van de Progress bike en toegebrachte schade door derden

2.7.2 Reparaties en montage niet zorgvuldig zijn uitgevoerd door de overeengekomen partij (afnemer)

2.7.3 Gemonteerde onderdelen niet overeenkomen met inbegrepen onderdelen van de betreffende Progress Bike.

2.7.4 Indien er geen bewijs is van eigendom en niet aantoonbaar kan worden aangegeven dat dit product is afgenomen door de overeengekomen partij (consument)

Artikel 3 Garantie-onderdelen

3.1 Als de consument aantoonbaar kan maken dat eventuele schades, constructie- en/of materiaalfouten zijn ontstaan, dan kan in overleg met de aanbieder (Progress Bike) het product worden vervangen of gerepareerd. Deze kosten zullen worden vergoed, maar eventuele kosten van montage zijn voor de afnemer (eigenaar) van het product.

3.2 De gemaakte kosten voor het transport van de fiets bij eventuele schades en constructie- of materiaalfouten zijn voor rekening van de afnemer (eigenaar), tenzij dit onder de aangegeven garantie valt.

3.3 Indien een onderdeel in aanmerking komt voor de garantie en dit onderdeel niet op voorraad is, dan zal Progress Bike zorgen voor een gelijkwaardig alternatief die voldoet aan dezelfde kwaliteit-standaarden. 

Artikel 4 Indienen van een claim

4.1 Eventuele claims omtrent schades, constructie- en/of materiaalfouten, moeten te allen tijde worden geïnspecteerd door Progress Bike. De afnemer is verplicht dit product ter beschikking te stellen voor deze inspectie om reparaties of vervanging mogelijk te maken. De overeengekomen partij moet Progress Bike voorzien van een bewijs van eigendom, dit moet worden overhandigd om in aanmerking te komen voor de garantie (als de claim gebaseerd is op tekortkomingen van het product en/of de aanbieder (Progress Bike) beschreven in artikel 2.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Als de aanbieder (Progress Bike) na inspectie kan concluderen dat er een constructie- en/of materiaalfout is ontstaan, betekent dit niet dat Progress Bike aansprakelijk is voor eventuele schade of tekortkomingen. Progress Bike is te allen tijde uitgesloten van garantie en aansprakelijkheid als dit geen onderdeel is van de omschreven garantievoorwaarden. Gevolgschade en/of aansprakelijkheid met betrekking tot gezondheid zijn worden hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6 Klachtenregeling

Het is altijd mogelijk dat er iets gebeurd wat niet voldoet aan de verwachtingen. Wij willen eventuele klachten graag oplossen en vragen jou om klachten kenbaar te maken door te mailen naar support@progressbike.nl. Mocht hier geen oplossing uitkomen, dan ben je altijd vrij om een geschil te melden bij Stichting WebwinkelKeur. Mocht jouw klacht nog niet elders worden behandeld is het mogelijk om dit door te geven bij het ODR-platform van de Europese Commissie.

Wij zorgen ervoor dat jouw opmerkingen en klachten goed worden opgepakt en behandeld. Mocht je nog vragen hebben dan kun je gemakkelijk contact met ons opnemen per e-mail (support@progressbike.nl) of via de handige Live Chat (onderaan deze pagina).
 

Artikel 7 Bedrijfsgegevens

Progress Bike B.V.;

Zoutberg 14, 1035KS Amsterdam;

Hoofdweg 36, 1433JW Kudelstaart (vestigingsadres);

KvK-nummer: 76988988;

Btw-identificatienummer: NL860864443B01;

Support@progressbike.nl;

Whatsapp: +31 6 26217315 (Maandag t/m vrijdag 09:00 t/m 17:00)

 Heb je alle voorwaarden gelezen en wil je toch het pakket aanmelden voor retour? Klik hier voor het retourneren van jouw Progress Bike. 

 Download hier onze garantievoorwaarden.