Homepage / Privacy Statement & Cookies

Bij Progress Bike B.V. is jouw privacy erg belangrijk, dit is voor ons prioriteit. Wij zullen jouw gegevens uitsluitend gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening en wij verzamelen alleen gegevens die nodig zijn. Progress Bike B.V. zal zorgvuldig omgaan met de verzamelde gegevens en wij waarborgen uw privacy te allen tijde. Wij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor commerciële doeleinden van derden.

Het privacy beleid van Progress Bike B.V. is van toepassing op het gebruik van onze website en de dienstverlening van Progress Bike B.V. Dit document met deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 maart 2020, met het publiceren van dit document zullen voorgaande versies komen te vervallen. In dit document zullen wij beschrijven welke gegevens worden verzameld, door wie deze gegevens worden gebruikt en hoe wij omgaan met data richting derden.

Wij zullen ook uitleggen op welke wijze wij jouw gegevens zullen opslaan en hoe wij gegevens tegen misbruik kunnen beschermen. Daarnaast zullen wij inhoudelijk aangeven welke rechten jij hebt met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens. Mocht je vragen hebben over dit beleid, kun je altijd contact met ons opnemen per e-mail (support@progressbike.nl).

Webwinkelsoftware & hosting:

Shopify:

Onze website is gebouwd met het programma Shopify, daar hebben wij ook onze hosting en diensten afgenomen. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening ter beschikking stelt, zullen met deze partij worden gedeeld. Shopify zal toegang hebben tot de gegevens om Progress Bike B.V. technische ondersteuning te bieden. Om jouw gegevens te beschermen hebben wij samen met deze partij een overeenkomst gesloten omtrent de beveiligingsmaatregelen. De maatregelen bestaan uit het toepassen van SSL-encryptie en uitgebreid wachtwoordbeleid. Shopify doet alles om jouw privacy en veiligheid te garanderen, daar zullen wij toezicht op houden als gebruiker van dit platform. 

E-mail en mailinglijsten:

Onze webwinkel maakt gebruik van Mailchimp en Shopify voor het verzenden van e-mails en nieuwsbrieven. Dit doen wij uitsluitend met de opgegeven informatie en met jouw toestemming. Wij zullen uitsluitend de geïnteresseerde klanten informeren via een mailinglijst met slechts de naam, e-mailadres en eventuele voorkeuren. Mailchimp en Shopify zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden, en deze gegevens worden op een veilige manier opgeslagen en verwerkt.

De e-mails die gegenereerd zijn vanuit ons systeem of de website kunnen te allen tijde worden afgemeld met de ‘Unsubscribe’ link onderaan de e-mail. Dit geld ook voor de e-mails die worden verstuurd vanuit Shopify en Mailchimp. Deze partijen behouden het recht om jouw gegevens te gebruiken voor het verbeteren van de dienstverlening op een veilige en verantwoordelijke manier. Er zullen geen e-mails worden verstuurd na het afmelden maar de gegevens van voorgaande e-mails kunnen slechts worden gebruikt voor het analyseren van diensten en communicatie.

Payment processors:

Mollie:

Voor het verwerken van betalingen via onze verkoopkanalen maken wij gebruik van het platform Mollie. Deze partij verwerkt jouw naam, adres, woonplaatsgegevens en betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer voor het voltooien van betalingen. Mollie technische maatregelen genomen om de gegevens die verschaft zijn te beschermen. Mollie behoudt het recht om jouw gegevens te gebruiken voor het verbeteren van de dienstverlening en deze gegevens te delen met derden (anonieme gegevens). Mollie kan garanderen dat jouw gegevens op een verantwoordelijke manier worden verwerkt en opgeslagen, en te allen tijde zal jouw privacy worden gewaarborgd. De gegevens zullen slechts tijdelijk worden bewaard op grond van de wettelijke termijnen die toegestaan zijn.

Verzenden en logistiek:

Voor het afhandelen van het bestelproces maken wij gebruik van DHL. Wij verzamelen jouw gegevens voor het verzenden van onze producten op een verantwoordelijke manier. De benodigde gegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) zullen uitsluitend zichtbaar zijn op het verzendlabel om jouw bestelling te kunnen afleveren. Deze gegevens worden gedeeld met de vervoerder DHL en eventueel met onderaannemers.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt en verschaft om levering te laten plaatsvinden zoals overeengekomen. Andere persoonsgegevens met betrekking tot de bestelling zullen niet worden gedeeld met deze partij.

Externe verkoopkanalen:

Bol.com:

Progress Bike B.V. verkoopt de producten op het platform Bol.com. Als de bestelling wordt geplaatst via dit kanaal dan deelt Bol.com jouw gegevens met Progress Bike B.V. om de bestelling te kunnen afronden en de producten te verzenden. Wij zullen verantwoordelijk en vertrouwelijk om met deze persoonsgegevens. Wij hebben organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te kunnen beschermen en de privacy te waarborgen tegen verlies of ongeoorloofd gebruik.

Doel van gegevensverwerking:

Algemeen doel van de verwerking:

Progress Bike B.V. gebruikt jouw gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening. Het verwerken van de gegevens houdt altijd verband met de opdrachten die u verstrekt (het plaatsen van bestellingen). Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere commerciële doeleinden, slechts voor analyses en gerichte marketingwerkzaamheden. Met het verschaffen van de gegevens kunnen wij u op een later tijdstip contact opnemen als hier expliciet toestemming voor gegeven is.

De persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en wordt niet verschaft aan derden zonder toestemming. Alle derden zijn tot geheimhouding gehouden op grond van overeenkomsten tussen hen en Progress Bike B.V. Wij moeten de gegevens wel delen op grond van wettelijke verplichtingen, ook dit gebeurt op een geoorloofde manier.

Automatisch verzamelde gegevens:

Gegevens die automatisch worden verzameld om de dienstverlening te verbeteren worden slechts opgeslagen en vallen niet onder persoonsgegevens (IP-adres, webbrowser en besturingssysteem).

Medewerking aan een fiscale en strafrechtelijke onderzoeken:

Progress Bike B.V is te allen tijde verplicht om mee te werken aan onderzoeken op verzoek van overheidsinstanties, wij zullen jouw gegevens moeten verschaffen aan deze partijen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. Wij zullen ons binnen de grenzen verzetten tegen het delen van deze gegevens zover de wet dit toelaat.

Bewaartermijnen:

Progress Bike B.V. zal jouw gegevens bewaren zolang jij klant bent bij één van onze organisaties totdat de bestellingen of diensten aflopen. Wij zullen na deze termijn jouw gegevens niet actief gebruiken of verzamelen. Wij gebruiken slechts het klantprofiel totdat je aangeeft niet langer gebruik wenst te maken van onze producten en diensten. Wij zijn fiscaal verplicht om facturen te bewaren totdat de termijn verstreken is. Medewerkers en derden hebben geen toegang tot deze (persoons)gegevens tot het moment dat er een nieuwe bestelling wordt geplaatst of wij toestemming geven met jouw inspraak.

Jouw rechten:

 Op grond van de Nederlandse en Europese wetgevingen heb jij als betrokken partij rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt of verzameld. Inspraak en informeren is voor Progress Bike B.V. erg belangrijk en daarom delen wij dit graag met onze klanten.

Om misbruik te voorkomen verzenden wij gegevens en gevoelige informatie met de contactgegevens die bij ons bekend zijn. Wens je de gegevens te ontvangen op bijvoorbeeld een ander e-mailadres, zullen wij vragen om een legitimatie om misbruik/diefstal te voorkomen.  Progress Bike B.V. houdt een administratie bij met verzoeken en geanonimiseerde gegevens bij een vergeetverzoek. Je hebt te allen tijde het recht om de Autoriteit Persoonsgegevens te voorzien van een klacht als je vermoed dat wij jouw gegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht:

Onze klanten hebben te allen tijde het recht om persoonsgegevens in te zien. Een verzoek om deze gegevens te bekijken kan altijd worden ingediend via support@progressbike.nl. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op dit verzoek. Wij zullen je voorzien van de opgegeven persoonsgegevens en het overzicht met de verwerkers die jouw gegevens onder zich hebben.

Rectificatierecht:

Je hebt altijd het recht om jouw gegeven die zijn verwerkt te laten aanpassen als dit herleidbaar is aan jou als persoon. Een rectificatieverzoek kan te allen tijde worden ingediend en wij zullen binnen 30 dagen contact opnemen om de rectificatie/beperking van verwerking te voltooien. Ook deze gegevens worden verschaft via het opgegeven e-mailadres en legitimeren kan worden verplicht om misbruik te voorkomen.

Recht op overdraagbaarheid:

Je hebt te allen tijde het recht om gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek indienen via support@progressbike.nl om deze gegevens te verstrekken. Dit verzoek zal binnen 30 dagen worden afgehandeld en wij zullen slechts deze gegevens delen via de opgegeven e-mailadressen om misbruik te voorkomen. Bij het gebruiken van andere kanalen, kunnen wij jou vragen om ons te voorzien van een legitimatie. Wij kunnen in dergelijke gevallen de samenwerking niet voortzetten omdat een veilige koppeling van databestanden niet kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en andere rechten:

Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de manier van verwerken met betrekking tot de persoonsgegevens door één van onze bedrijven. Wij zullen in geval van bezwaar onmiddellijk de verwerking staken als dit wordt aangegeven. Wij zullen jou te allen tijde voorzien van afschriften en kopieën als sommige gegevens zijn verwerkt voordat het bezwaar schriftelijk is ingediend. De verwerking zal onmiddellijk worden gestaakt en wij zullen dit te allen tijde blijven doen. Mocht je een bezwaar willen indienen, vragen wij vriendelijk om contact op te nemen met onze klantenservice.

Cookies:

Google Analytics:

Via één van onze platformen en websites worden cookies geplaatst van Google, om analyses te bekijken en te verwerken. Het programma die wij daarvoor gebruiken is Google Analytics en is uitsluitend bruikbaar voor rapportages en analyses van bezoekers. Wij verzamelen surfgedrag en dit zal worden gedeeld met Google, zij zullen deze gegevens gebruiken om bewegingen via het internet te volgen. 

Wijzigingen in privacy statement:

Progress Bike B.V. behoudt te allen tijde het recht om dit document te wijzigen.  Dit document is de meest recente versie van het privacy statement en is gepubliceerd is 5 februari 2020. Als een nieuwe versie van dit document invloed heeft op de wijze van verwerking, dan brengen wij onze klanten op de hoogte per e-mail. 

Onze gegevens:

Progress Bike B.V.;

Zoutberg 14, 1035KS Amsterdam;

Hoofdweg 36, 1433JW Kudelstaart (vestigingsadres)

KvK-nummer: 76988988;

Btw-identificatienummer: NL860864443B01;

Support@progressbike.nl;

Whatsapp: +31 6 26217315 (Maandag t/m vrijdag 09:00 t/m 17:00)


Download hier ons privacy statement.